Europejskie Dni Dziedzictwa

19/08/2018

Muzeum w Rybniku również w tym roku przyłącza się w aktywne obchodzenie Europejskich  Dni Dziedzictwa.Jest to  wspólna inicjatywa Rady Europy i Unii Europejskiej, mająca na celu promowanie zabytków. W projekcie uczestniczą wszystkie państwa członkowskie Rady Europy, w tym także Polska, która włączyła się do akcji w 1993 roku. 
Europejskie Dni Dziedzictwa to największy w Europie projekt społeczno-edukacyjny, a także najważniejsze święto zabytków kultury Starego Kontynentu. Głównym celem EDD jest szeroko pojęta edukacja historyczna i kulturalna, promowanie różnorodności regionalnego dziedzictwa kulturowego, podkreślenie wspólnych korzeni kultury europejskiej oraz propagowanie dialogu międzykulturowego.

Co roku we wrześniu kraje, w których odbywa się to wydarzenie, udostępniają do zwiedzania szerokiej publiczności liczne zabytki i miejsca kultury, a także organizują wykłady, wystawy i inne imprezy towarzyszące skierowane do różnorodnej grupy odbiorców, co nadaje wydarzeniu uniwersalnego wymiaru.

Szczegółowy program dotyczący naszego miasta już wkrótce.

http://edd.nid.pl/page/calendar?id=3397&name=Spacer-sladami-rybnickich-patriotow-oraz-inne-atrakcje-czekaja--w-Rybniku