VII Rybnicka Konferencja Naukowa o Historii Kolei

13/12/2017

Zaproszenie na VII Rybnicką Konferencję Naukową o Historii Kolei

"Polskie koleje w okresie międzywojennym"

Kontynuując cykl konferencji poświęconych historii kolei w Polsce, Muzeum w Rybniku zaprasza do nadsyłania propozycji referatów dotyczących kolei w okresie międzywojennym.

Sieć kolejowa w międzywojennej Polsce niosła z sobą dziedzictwo okoliczności, w których powstawała. Stwierdzenie to, dość w sumie oczywiste, nie dotyczy tylko i wyłącznie jej kształtu, ilości powstałych linii, ich przebiegu czy innych detali infrastruktury. Nie ogranicza się także tylko i wyłącznie do różnorodności wykształcenia i umiejętności personelu, doświadczenia w używaniu języka polskiego czy typów taboru i urządzeń kolejowych. Równie ważna pozostaje bowiem także sytuacja prawna kolei (nie chodzi tu o normujące ją przepisy) oraz poglądy poszczególnych osób, zwłaszcza polityków, na jej rolę i pozycję, którą winna ona mieć względem społeczeństwa czy organów państwa (administracja ogólna, wojsko itp.). Istniejący stan badań pozwala nam, zdaniem organizatorów, bowiem wskazać najwyżej „co” się wydarzyło, niekoniecznie jednak „dlaczego” to właśnie miało miejsce. Wśród pytań, które powinno się stawiać w odniesieniu do dziejów międzywojennego kolejnictwa w Polsce przede wszystkim pojawia się kwestia oceny funkcjonowania międzywojennego kolejnictwa, obliczenia jego dochodowości/deficytowości (?), wspomnianej polityki państwa wobec kolei, stopnia realizacji potrzeb przewozowych społeczeństwa i gospodarki (także w zetknięciu z pozostałymi środkami komunikacji), czy wreszcie realnego, codziennego funkcjonowania kolei. Nie będzie pewnie błędem próba odpowiedzi także na pytanie o ewentualne istnienie mitu międzywojennego kolejnictwa.

Identyfikując tak liczne potrzeby badawcze, organizatorzy zapraszają do nadsyłania zgłoszeń do następujących paneli konferencji:

  1. Inwestycje i nowoczesność (nowe linie, nowy tabor, wynalazki, niezrealizowane inwestycje – także boom prywatnych inicjatyw)
  2. Architektura (obiekty dworcowe, mostowe, inne obiekty kolejowe)
  3. Ludzie (personel, urzędnicy, związki zawodowe, organizacje społeczne i polityczne, strajki kolejarzy)
  4. Polityka (partie polityczne wobec kolei, wypowiedzi parlamentarne i prasowe, Państwowa Rada Kolejowa i rady lokalne, samorządy wobec kolei, taryfy, wobec wojska)
  5. Wobec społeczeństwa (postrzeganie kolei przez społeczeństwo, realizacja potrzeb gospodarczych i społecznych)
  6. Ekonomia (finanse kolei, deficyty kolejowe, funkcjonowanie przedsiębiorstwa PKP, miejsce finansów PKP w budżecie państwa)
  7. Koleje poza PKP (spółki, koleje samorządowe, koleje przemysłowe)
  8. Troska o dziedzictwo (okres międzywojenny w narracjach muzealnych, skanseny, działalność naukowa, działalność popularyzatorska)

Na prośbę społeczności lokalnej zapraszamy również do udziału w panelu dotyczącym historii kolei w Rybniku.

Konferencja odbędzie się w dniach 24–25 października 2018 r. w Muzeum w Rybniku. Z obrad zostaną przeprowadzone bezpłatne transmisje online. Zgłoszenia wraz z abstraktem (do 1000 znaków) prosimy przesyłać do 30 czerwca 2018 r. na adres sekretarza konferencji – keller@muzeum.rybnik.pl. Teksty wystąpień do publikacji po konferencji należy przesłać do 31 marca 2019 r. Udział w konferencji jest bezpłatny; organizatorzy nie pokrywają kosztów noclegów ani dojazdów.

Dodatkowych informacji udziela sekretarz konferencji – dr Dawid Keller, keller@muzeum.rybnik.pl, tel. 32 43 27 477

Pobierz: Zaproszenie