Przekazanie sztandaru kolejarskiego

02/12/2010

1 grudnia 2010 r. p.o. Dyrektora PKP Cargo S.A. Zakład Górnośląski Michał Wątroba oraz Przewodniczący Terenowej Organizacji Emerytów i Rencistów PKP w Rybniku Jerzy Zamojski przekazali na ręce dyrektora Muzeum w Rybniku sztandar Związku Kolejarzy ZZP Filii w Wodzisławiu Śląskim z 1922 r.

Przekazanie