Na polsko-skandynawskich ścieżkach historii

08/10/2008

Sekcja Rybnicka S.K.N.H. U.Śl
Stowarzyszenie Humanistyczne Europa, Śląsk, Świat najmniejszy
Rada Samorządu Studenckiego Ośrodka Dydaktycznego U. Śl. w Rybniku
Muzeum w Rybniku

zapraszają na IV Rybnickie spotkania S.K.N.H. U.Śl

„NA POLSKO-SKANDYNAWSKICH ŚCIEŻKACH HISTORII"

23 października 2008 r. godz. 10:00
Muzeum w Rybniku, Rynek 18

Program: 

10:00 – 10:10 Otwarcie Sesji – dr Bogdan Kloch (Dyrektor Muzeum w Rybniku)
10:10 – 10:40 Rozwiązanie konkursu fotograficznego: Ślady skandynawskie w Polsce.
10:40 – 10:50 Wprowadzenie – Maria Danielska

10:50 – 11:10 Adam Piwek
Cztery spotkania ze Skandynawią. Dzieje Dani, Szwecji
 i Finlandii w wybranych współczesnych podręcznikach do historii.
  

11:10 – 11:30 mgr Marta Rey
Polskie przekłady sag islandzkich.

11:30 – 11:50
Szymon WiącekUdział wojów słowiańskich w bitwie pod Svolder
w 1000 roku.
11:50 – 12:00
Przerwa

12:00 – 12:20 mgr Aleksandra Barwicka
  Wyprawy Zygmunta III do Szwecji
 w 1593 i 1598 r.
12:20 – 12:40
Marcin Paprotny, Piotr TomczakZ dziejów wojen polsko-szwedzkich: Kokenhauzen i Kircholm.

12:40 – 13:00
dr Bogdan KlochSzwedzkie oddziaływania na sytuację religijną na Śląsku (pierwsza połowa XVII – początki XVIII w.).

13:00 – 13:15 Dyskusja

13:15 – 14:15 Przerwa

14:15 – 14:35 Damian Halmer
Skandynawskie ślady ze zbiorów Wyższego Urzędu Górniczego we Wrocławiu.

14:35 – 14:55
mgr Dawid KellerPolsko-szwedzkie kontakty gospodarcze w latach
1922–1939 w świetle wydawnictw Polskich Kolei Państwowych.
14:55 – 15:15 dr Paweł Jaworski
Szwecja wobec sprawy polskiej w latach II wojny światowej.

15:15 – 15:30
Dyskusja