Wojsko Polskie 1922-1939

10/08/2010

   Wystawa okolicznościowa z okazji Święta Wojska Polskiego przygotowana przez pracowników Działu Historii i Kultury Regionu Muzeum w Rybniku a prezentowana w części historycznej wystawy stałej „Rybnik nasze miasto”.
    Wystawa ma na celu zaprezentowanie wybranych eksponatów związanych z historią Wojska Polskiego a przechowywanych w Muzeum w Rybniku. Na wystawie są po raz pierwszy prezentowane publicznie fotografie przedstawiające żołnierzy 75 p.p. na ulicach Rybnika, pozyskane w 2009 r.

Żołnierze 75 p.p. na Rynku w Rybniku