Czy kolej to przeżytek

08/12/2009

 

Muzeum w Rybniku

Stowarzyszenie Humanistyczne "Europa, Śląsk, Świat Najmniejszy"

Stowarzyszenie "Genius Loci"

 zapraszają na panel dyskusyjny:

Czy kolej to przeżytek?
O historii i teraźniejszości kolei w Polsce?
 

Program: 
Dawid Keller - Przyczyny i okoliczności powstania kolei na Górnym Śląsku w XIX i na początku XX w.
Marcin Jarząbek - Kolej zmienia Górny Śląsk - przemiany społeczne wywołane pojawieniem się kolei w połowie XIX w.
Krzysztof Soida - Demontaż "Polskich Kolei Państwowych"

Muzeum w Rybniku,
14 grudnia 2009, godz. 17

Wstęp wolny

Afisz - Czy kolej...