V Rybnickie Spotkania S.K.N.H. UŚ

19/10/2009

V Rybnickie Spotkania Studenckiego Koła Naukowego Historyków UŚ.

 

 „Mrowisko pracowitego ludu”

 

Termin: 29 października 2009 r., godzina 10:00

Miejsce: Muzeum w Rybniku, Rynek 18 

 

Wstęp wolny. 

Program:
10:00 – 10:10  Otwarcie sesji: dr Bogdan Kloch (Dyrektor Muzeum w Rybniku)
10:10 – 10:30  dr Krzysztof Maliszewski: Etos pracy jako zombie
10:30 – 10:50  dr Jacek Kurek: Poród w kuźni, czyli co ogień i ciemność dały Ślązakom
10:50 – 11:10  mgr Joanna Beszczyńska, mgr Ewa Marzec: Literacki obraz pracy w utworze Antona Oskara Klaussmana – "Górny Śląsk przed laty" oraz Hrabiny Valeski Bethusy – Huc "Opowieści górnośląskie"
11:10 – 11:20  Przerwa
11:20 – 11:40  mgr Marcin Jarząbek: Para i porządek – praca na śląskich kolejach w 2 połowie XIX wieku
11:40 – 12:00  mgr Dawid Keller: Sprawy pracownicze w PKP w latach 1918–1939. Wprowadzenie do tematyki
12:00 – 12:20  mgr Paweł Kijanka: Kancelaria Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych w Katowicach w latach 40. i 50. XX wieku
12:20 – 12:45  Dyskusja
12:45 – 13:45  Przerwa
13:45 – 14:05  dr inż. arch. Henryk Mercik: Uporządkowana przestrzeń – uporządkowane życie. O znacze­niu osiedli patronackich w krajobrazie Górnego Śląska.
14:05 – 14:25  dr Elżbieta Bimler-Mackiewicz: O pracy w muzeach co nieco
14:25 – 14:45  mgr Piotr Sput: Początkowy okres pruskiej prezencji militarnej na Śląsku. Armia jako pracodawca i pracobiorca oraz stymulator przemian ekonomicznych w prowincji
14:45 – 15:00  Przerwa
15:00 – 15:20  Sabina Uliarczyk: Praca, która hańbi... Rybnicki świat nierządu w świetle akt policyjnych województwa śląskiego (1922–1939)
15:20 – 15:40  mgr Bogusław Tracz: Współzawodnictwo pracy na obszarze górnośląskiej konurbacji przemysłowej w latach 1945–1956 jako przykład stalinizacji i adaptacji wzorców sowieckich
15:40 – 16:00  mgr Janusz Mokrosz: „Ku lepszemu życiu?” Próba porównania emigracji zarobkowej Górnoślązaków na przełomie stuleci (przełom XIX/XX i XX/XXI wieku)
16:00 – 16:30  Dyskusja

Organizatorzy: Studenckie Koło Naukowe Historyków UŚ; Stowarzyszenie Humanistyczne: Europa, Śląsk, Świat Najmniejszy; Muzeum w Rybniku;

Partnerzy: Stowarzyszenia Przyjaciół UŚ, Rada Samorządu Studenckiego Oś. Dydaktycznego UŚ w Rybniku

 

Patronat medialny:

Radio 90; Gazeta Kampus