Jan Karwot i jego wizje

29/01/2020

Rybnickie biennale: In memoriam
Jan Karwot
1936-1998

 

 

zapraszamy na wernisaż wystawy

Jan Karwot i jego wizje

dorobek twórczy artysty plastyka Jana Karwota

 

11 lutego 2020 r. o godz, 17.00, Muzeum w Rybniku, Rynek 18

w trakcie wernisażu wystąpili artyści Zespołu  Pieśni i Tańca "Śląsk",
prelekcję wygłosił dr Jacek Kurek

 

Link: o wystawie 

 

 wernisaż, sala wystawowa i zwiedzający