Rybnicki przemysł. Historia gospodarcza Rybnika i powiatu rybnickiego w XIX i XX w.

02/10/2009
 Muzeum w Rybniku, kontynuując badania nad historią Rybnika i powiatu rybnickiego w XIX i XX wieku, zaprasza do udziału w projekcie pt. „Rybnicki przemysł. Historia gospodarcza Rybnika i powiatu rybnickiego w XIX i XX w.”. W dniu 4 marca 2010 r. odbędzie się konferencja naukowa, w trakcie której zostanie zaprezentowane wydawnictwo składające się z przesłanych tekstów.

Wśród zagadnień, które proponujemy do zbadania są: 

  • historia poszczególnych gałęzi przemysłu
  • historia rzemiosła
  • historia rolnictwa
  • historia poszczególnych zakładów przemysłowych
  • historia transportu
  • sprawy pracowników zakładów

Oczywiście wymienione tematy nie ograniczają możliwych do zbadania zagadnień.

Muzeum prosi o przesyłanie tekstów, sformatowanych według załączonej instrukcji wydawniczej, w nieprzekraczalnym terminie 30 listopada 2009 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziale Historii i Kultury Regionu Muzeum w Rybniku, tel. 0-32 43 27 466 lub e-mail: hist@muzeum.rybnik.pl