175 lat kolei na Śląsku - wernisaż

17/01/2018

    Zapraszamy 24 stycznia 2018 r. o godz. 17.20 do siedziby Muzeum w Rybniku na wernisaż wystawy „175 lat kolei na Śląsku” przygotowanej przez Muzeum Górnośląskie w Ratingen. 

    Wystawie towarzyszyć będzie podsumowanie dotychczasowej działalności Muzeum w Rybniku na rzecz zachowania wiedzy o historii kolei.

    Wystawa banerowa „175 lat kolei na Śląsku” jest polskojęzyczną instalacją prezentującą dzieje i współczesność dróg żelaznych na Śląsku. Prezentowana jest ona w różnych placówkach  kulturalnych oraz miastach na Dolnym, Górnym i Opolskim Śląsku. Jej premiera miała miejsce 23.10.2017 podczas VI. Rybnickiej Konferencji o Historii Kolei. 

    Od 2 kwietnia 2017 r. Muzeum Górnośląskie (Oberschlesisches Landesmuseum) w swojej siedzibie w Ratingen prezentuje instalację stacjonarną poświęconą temu zagadnieniu. Wystawa „Świat śląskiej kolei. 175 lat modernizacji i mobilności” jest pokłosiem długich poszukiwań starych materiałów archiwalnych, jak i eksponatów na terenach Polski, Czech i Niemiec.

    Miłośnicy kolei oraz historii dzięki obu wystawom dowiedzą się wiele nie tylko o początkach dróg żelaznych nad Odrą, ale i przyczynach które doprowadziły do szybkiego ich rozwoju. Nie było bowiem kwestią przypadku, iż przez długi czas przez Śląsk przebiegało najkrótsze połączenie pomiędzy Berlinem i Wiedniem, a na początku XX wieku zaczęto w Sudetach pionierski na skalę europejską projekt elektryfikacji jednej z linii kolejowych, a także fakt, iż z Berlina do Bytomia kursował w latach 30. XX wieku jeden z najszybszych pociągów swoich czasów – tzw. Latający Ślązak.

   Z pomocą plansz przybliżone zostaną także takie zagadnienia, jak ewolucja lokomotywy, typologia wagonów, rozbudowa zaplecza technicznego oraz rozwój sieci kolejowej wraz z rysem historycznym najważniejszych szlaków kolejowych, takich jak np. Kolej Górnośląska, Kolej Wilhelma, Kolej Prawego Brzegu Odry czy Śląska Kolej Górska. Przybliżone zostaną także zadania i struktura administracyjna na kolej w postaci Dyrekcji Kolejowych. Niezwykle ciekawym dla mieszkańców poszczególnych miast będzie z pewnością prezentacja historii i współczesności ważniejszych dworców oraz węzłów kolejowych. Przedstawione tutaj zostaną m.in. Wrocław, Opole, Katowice, Legnica, Opava i Rybnik.

   W trakcie wernisażu zostanie zaprezentowany projekt: Żelazny szlak rowerowy.

 Pięć samorządów leżących bezpośrednio przy dzisiejszej granicy polsko-czeskiej postanowiło z problemu zamykanych i niewykorzystanych linii kolejowych, a także potencjału drzemiącego w historii kolejnictwa, stworzyć szansę na stworzenie unikatowego transgranicznego produktu turystycznego. Zapadła decyzja o budowie Żelaznego szlaku rowerowego łączącego Godów – Jastrzębie-Zdrój – Zebrzydowice – Petrovice u Karvine – Karvinę, którego spora część poprowadzona będzie po przejętych przez samorządy dawnych torowiskach. Ruszyły prace związane z pierwszym etapem inwestycji tj. budową „małej pętli” Żelaznego szlaku rowerowego, oraz opracowaniem historycznym stanowiącym podwaliny  utworzenia edukacyjnego produktu turystycznego. Jak wiadomo, losy gospodarczego i infrastrukturalnego rozwoju tego obszaru nie następowały równomiernie. Turyści będą mogli dowiedzieć się jak kolej trafiła na tereny poszczególnych samorządów oraz jaki wpływ miała kolej dla życia ich mieszkańców. Szlak będzie miał charakter dydaktyczny, zostanie uzupełniony o tablice informacyjne dotyczące historii poszczególnych elementów dziedzictwa historycznego i kulturowego oraz zostanie stworzona turystyczna aplikacja na urządzenia mobilne