Konferencja - Historia na turystycznym szlaku

24/11/2017

Muzeum w Rybniku oraz Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zapraszają do udziału w konferencji naukowej pt.

 

Historia na turystycznym szlaku

14 marca 2018 r.

    W związku z prowadzonymi na licznych uczelniach w Polsce, w tym na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, kierunkami badań nad turystyką związaną z pamiątkami przeszłości, chcąc wskazać teoretyczne podstawy takich działań, a także zidentyfikować szanse i zagro- żenia dla tego działu turystyki, zapraszamy do udziału w konferencji naukowej pt. „Historia na turystycznym szlaku”.

    W trakcie spotkania pragniemy zapoznać się i przybliżyć doświadczenia minionych lat, jak i nowe pomysły – projekty, które mają na uwadze wypromowanie ciekawego produktu jakim jest turystyka, oparta o rzetelną wiedzę interdyscyplinarną, łącząca nauki historyczne (nauki podstawowe historii), historię sztuki i architektury, nauki przyrodnicze, a także badanie dziedzictwa przemysłowego i krajobrazu industrialnego). Konferencję kierujemy do środowisk naukowych uczelni prowadzących kierunki związane z turystyką, promujących dziedzictwo, historyczne, kulturowe, urbanistyczne, etniczne, religijne (ośrodki pielgrzym- kowe, miejsca pamięci wspólnot religijnych) – jak różnego typu muzea, także prywatne lub prowadzone przez stowarzyszenia, parki tematyczne (w tym promujące dziedzictwo techniczne, przemysłowe). Zapraszamy również przedstawicieli instytucji miejskich – samorządów różnych szczebli, służb konserwatorskich, czy też placówek PTTK, które realizują promocję i zachowanie dziedzictwa przestrzeni. Kierujemy również naszą konferencję do firm, osób prywatnych – tworzących bazę hotelową i turystyczną w oparciu o zabytkowe obiekty i układy urbanistyczne oraz zajmujących się różnego rodzaju formami promowania i wykorzystania ofert turystyki historycznej (biura podróży, portale internetowe). Do udziału zachęcamy także przedstawicieli grup rekonstrukcyjnych. Nie pomijamy również duchowego aspektu, czyli ośrodków pątniczych, pielgrzymkowych i ich kustoszy działających w zakreślonej przestrzeni współczesnych form religijności, lecz nie pozbawionej silnego tła historycznego, jako dodatkowego waloru miejsca. Pragniemy również zainteresować konferencją lokalnych wydawców publikacji, przewodników, i innych materiałów odwołujących się do materialnego dziedzictwa.

Poniżej przedstawiamy przykładowe tematy, które chcielibyśmy poruszyć:

 1. Miasto w przestrzeni Śląska (czy też innych regionów) – miejsce świadome swoich walorów, czy świat bez przeszłości.
 2. Industrialność – moda czy potrzeba przechowania świadectw materialnej przeszłości?
 3. Jak oznaczamy znane i nieznane miejsca historii – wiedza z perspektywy tablicy informacyjnej.
 4. Wydarzenie historyczne jako produkt turystyczny miejsca.
 5. Student historii i jego możliwości zaistnienia na rynku turystycznym – założenia i realia.
 6. Przestrzeń sacrum – miejsce duchowej kontemplacji a cel wycieczek turystycznych.
 7. Wieś – świat z historią? Czy jest potrzeba jej eksponowania?
 8. Szlaki komunikacyjne i urządzenia techniczne, czy je znamy?
 9. Rocznice założenia, dni miast i gmin – jako walor poznania przeszłości.
 10. Albumy, przewodniki, mapy, karty pocztowe – rzetelność i wiedza, czy tylko komercja?
 11. Ludzie i świadomości przeszłości miejsc ich zamieszkania?
 12. Samorząd w „zmaganiu się” z przeszłością. Ciekawa przeszłość walor czy obciążenie?
 13. Hotel i gospodarstwo agroturystyczne a promocja miejsc ich egzystowania.
 14. Stół i kulinaria w służbie promocji przeszłości.
 15. Stowarzyszenia i grupy rekonstrukcji i ich rola w promocji historycznej przeszłości.
 16. Etnografia i folklor regionu – dziedzictwo przeszłości czy też produkt współczesnych wyobrażeń o przeszłości.
 17. Literatura o regionie – badania naukowe, kronikarskie dociekania, prace popularyzatorskie i ich wpływ na poznanie oraz upowszechnienie wiedzy.
 18. Edukacja o regionie (regionach), miastach, gminach – jak jest?

    Konferencja odbędzie się 14 marca 2018 r. w Muzeum w Rybniku. Z obrad zostaną prze- prowadzone bezpłatne transmisje online. Zgłoszenia, zawierające dane kontaktowe, afiliację oraz abstrakt wystąpienia (do 1000 znaków) prosimy przesyłać do 15 stycznia 2018 r. na adresy sekretarzy konferencji – keller@muzeum.rybnik.pl oraz zbyszek_hojka@o2.pl. Udział w konferencji jest bezpłatny; organizatorzy nie pokrywają kosztów noclegów ani dojazdów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyboru referatów.

 

Organizatorzy:

Muzeum w Rybniku – dr Bogdan Kloch (kloch@muzeum.rybnik.pl, tel. 32 43 27 460);  dr Dawid Keller (keller@muzeum.rybnik.pl, tel. 32 43 27 477); Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – (ih.wns@us.edu.pl, tel. 32 359 1314)

Pobierz: Zaproszenie