Poszukujemy...

21/11/2008
Zwracamy się z prośbą do mieszkańców miasta  i okolic o pomoc w zebraniu materiałów do przygotowywanej wystawy na temat życia codziennego mieszkańców Rybnika w okresie II wojny  światowej.
W związku z  tym pracownicy Muzeum poszukują:
  • fotografii dokumentujących zwyczaje rodzinne (narodziny, zaślubiny, śmierć) i doroczne (obrzędowość religijną i świąteczną),
  • dokumentów i przedmiotów z tego okresu: prasa, plakaty, bilety, militaria oraz przedmioty związane z ówczesnym życiem.
Wernisaż wystawy przewidziany jest na 1 września 2009 roku. 
Informacji udziela Dział Historii i Kultury Regionu Muzeum w Rybniku
tel. (+48 32) 43 27 466 lub e–mail: hist@muzeum.rybnik.pl