Wystawa: "Dla lepszej wiary ręką..."

16/11/2018

Zapraszamy do zwiedzenia wystawy:

„Dla lepszej wiary ręką naszą podpisawszy… Autografy znanych postaci z zasobu Archiwum Państwowego w Katowicach”

przygotowanej przez Archiwum Państwowe w Katowicach.

Wystawa czynna do 25 marca 2016 r.

Afisz