Pomiędzy przeszłością a historią - Trudne bogactwo pogranicza 2008

19/10/2008


Temat: Trudne bogactwo pogranicza
 
• Sabina Uliarczyk: „Adam i Ewa z Lubomi. Epizod z dziejów obyczajowości na Górnym Śląsku czasów międzywojennych”

• mgr Janusz Mokrosz: „Kilka refleksji o Trudnym bogactwie pogranicza – Prezentacja II tomu z serii Europa,
Śląsk, Świat Najmniejszy

Spotkanie poprowadzi: dr Jacek Kurek
 
Termin: 30 października 2008 r., godzina 17:00; Muzeum w Rybniku. 
 
Organizatorzy: Stowarzyszenie Humanistyczne Europa, Śląsk, Świat Najmniejszy; Sekcja Rybnicka Studenckiego Koła
Naukowego Historyków UŚ; Rada Samorządu Studenckiego Oś. Dydaktycznego UŚ w Rybniku; Muzeum w Rybniku

____

dr Paweł Jaworski: "Szwecja wobec sprawy polskiej w latach II wojny światowej”.

Termin: 11 grudnia 2008 r., godzina 16:00; Muzeum w Rybniku.

 

Organizatorzy: Stowarzyszenie Humanistyczny: Europa, Śląsk, Świat Najmniejszy; Studenckie Koło Naukowe Historyków Uniwersytetu Śląskiego; Muzeum w Rybniku.