Wielka Wojna

18/11/2014


Wielka Wojna z Górnym Śląskiem w tle

Pamięć – muzealia / projekty – źródła – postulaty badawcze

Organizatorzy:
Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach
Muzeum w Rybniku
Stowarzyszenie Humanistyczne: Europa, Śląsk, Świat Najmniejszy
 
Obrady: Muzeum w Rybniku, Rynek 18 

Program konferencji

Otwarcie 9.00

Pamięć – 9.10–10.40
Moderacja – Sebastian Rosenbaum (IPN Katowice)
dr Bernard Linek, Państwowy Instytut Naukowy-Instytut Śląski: I wojna światowa we współczesnej historiografii i pamięci na Górnym Śląsku
dr Marcin Jarząbek, Uniwersytet Jagielloński: Gdzie się podziała pamięć o I wojnie światowej w międzywojennym województwie śląskim?
Stanisław Szynkowski, Opole: Ślady Wielkiej Wojny na cmentarzach województwa opolskiego (wybrane przykłady)
dr Bogdan Kloch, Muzeum w Rybniku: Pamięć Wielkiej Wojny z perspektywy rynku modelarskiego – o pewnym doświadczeniu postrzegania konfliktu lat 1914–1918

Przerwa 10.40-10.50

Muzealia /projekty – 10.50– 12.10
Moderacja – dr Bernard Linek (PIN – IŚ Opole)
Weronika Wiese, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej: Projekt konkursowy „Otwórz szufladę – I wojna światowa w rodzinnych wspomnieniach i dokumentach na Górnym Śląsku”
Zbigniew Gołasz, Muzeum Miejskie w Zabrzu: Odpryski Wielkiej Wojny. Zbiory Muzeum Miejskiego w Zabrzu dotyczące okresu I wojny światowej
Marta Paszko, Muzeum w Rybniku: Kolekcja pocztówek rodziny Klement w zbiorach Muzeum w Rybniku jako źródło do badań nad losami Górnoślązaków w okresie I wojny światowej
dr Krzysztof Gwóźdź, Muzeum w Tarnowskich Górach: Wojna z lokalnej perspektywy. Koncepcja i realizacja ekspozycji „W cieniu wielkiej wojny. Życie codzienne w powiecie tarnogórskim w latach 1914–1918”

Przerwa 12.10–12.20
 
Źródła – 12.20–14.20
Moderacja – dr Dawid Keller (Muzeum w Rybniku)
Natalia Kania, Archiwum Państwowe w Katowicach, Oddział w Gliwicach: Archiwalia z okresu I wojny światowej dotyczące Gliwic w zasobie gliwickiego archiwum
Krzysztof Langer, Archiwum Państwowe w Katowicach, Oddział w Raciborzu: Archiwalia z okresu I wojny światowej dotyczące Rybnika i Raciborza w zasobie raciborskiego archiwum
dr Wojciech Schäffer, Archiwum Archidiecezjalne w Katowicach: I wojna światowa w materiałach z zasobu Archiwum Archidiecezjalnego w Katowicach
Mateusz Ściążko, Biblioteka Śląska: Wielka Wojna na słowa. Druki ulotne z lat 1914–1918 w zbiorach Biblioteki Śląskiej
dr Renata Sput, Racibórz: Prasa górnośląska w okresie I wojny światowej na przykładzie raciborskiego dziennika „Oberschlesischer Anzeiger”

Przerwa obiadowa 14.20–15.00

Postulaty badawcze I – 15.00–16.20
Moderacja – Zbigniew Gołasz (Muzeum Miejskie w Zabrzu)
Małgorzata Witowska, Biblioteka Śląska: Życie muzyczne na Górnym Śląsku w latach 1914–1918
Aleksandra Korol-Chudy, Muzeum Miejskie w Zabrzu: Formowanie się Jungwehry w Zabrzu 1914–1915. Przyczynek do badań nad zagadnieniem
Michał Sapa, Uniwersytet Śląski: Praca kobiet  w przemyśle Górnego Śląska podczas I wojny światowej
dr Dawid Keller, Muzeum w Rybniku: Kolejarze KED Kattowitz wobec I wojny światowej (wybrane aspekty)

Przerwa 16.20–16.30

Postulaty badawcze II – 16.30–17.30
Moderacja – dr Dawid Keller (Muzeum w Rybniku)
dr Norbert Mika, Racibórz: Ziemia raciborska w okresie I wojny światowej
dr Piotr Sput, Racibórz: Garnizon raciborski w okresie I wojny światowej
Kamil Kartasiński, Uniwersytet Śląski: Z perspektywy mikrohistorii. Panewniki i Ligota podczas I wojny światowej – rekonesans badawczy

17.30 Zakończenie i podsumowanie konferencji
 
 Afisz