Wizerunek skarbnika – konkurs

23/09/2014
ZAPROSZENIE DO KONKURSU 

W związku z organizowaną wystawą pt: „Na grubie. Z życia kopalni.”  Muzeum w Rybniku oraz SiTG pragnie zaprosić dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym (klasy 1–6 szkoły podstawowej), do wzięcia udziału w konkursie na: 
Wizerunek Skarbnika – Ducha Kopalni

Prace konkursowe można składać w siedzibie Muzeum, Rynek 18,  w terminie od 1 października do 29 listopada 2014 roku.
 
Regulamin konkursu:
Organizatorem konkursu jest  Muzeum w Rybniku, Dział Historii i Kultury Regionu.
Celem konkursu jest umożliwienie dzieciom zaprezentowania swojego talentu.
Tematem konkursu jest wizerunek Skarbnika – Ducha Kopalni.
Konkurs będzie trwał od 1 października do 29 listopada 2014 r.
1) Format prac: wymiar maksymalny A4, praca nie przestrzenna.
2) Techniki plastyczne dowolne (malowanie, wyklejanie, wydrapywanie, formy graficzne, techniki mieszane itp.)
3) Jury oceni: pomysł, oryginalność, wykonanie, estetykę, treść oraz samodzielność.
4) Każdy uczestnik indywidualny może złożyć maksymalnie 1 pracę.
5) Do konkursu zapraszamy dzieci w trzech grupach wiekowych: 
Grupa A: przedszkolaki
Grupa B: klasy 1 – 3 szkoły podstawowej
Grupa C: klasy 4 – 6 szkoły podstawowej
6) Prace przyjmujemy w Muzeum w Rybniku, Rynek 18, Tel. 32 4327466 do 29 listopada 2014 r., w godz. 9 – 14.
7) Do pracy opatrzonej godłem, należy dołączyć zamkniętą kopertę z tym samym godłem zawierającą:
 imię i nazwisko autora, wiek lub klasę, nazwę szkoły, przedszkola lub placówki, w której praca została wykonana lub adres domowy, nazwisko opiekuna i telefon kontaktowy. Osoby odpowiedzialne za odbiór prac: Anna Grabowska–Rogus,  Marta Paszko, Aleksandra Borowska
8) Oceny prac dokona 4 osobowe jury 
9) Wręczenie nagród oraz prezentacja najlepszych prac odbędzie się 10 grudnia 2014r. w Muzeum w Rybniku.
10) Biorąc udział w konkursie uczestnicy wyrażają zgodę na nieodpłatne publikowania nadesłanych przez siebie prac w formie cyfrowej i drukowanej przez organizatorów konkursu.
11) Organizatorzy konkursu nie zwracają nadesłanych prac, stają się one własnością Muzeum.
12) Nagrody przyznawane będą w trzech kategoriach wiekowych:
- dzieci w wieku przedszkolnym
- dzieci w wieku wczesnoszkolnym (klasy 1 – 3) 
- dzieci z klas 4 – 6.
Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień za oryginalne projekty.