Rybnickie społeczeństwo w obliczu wyborów 1989 roku

02/06/2014

 „Rybnickie społeczeństwo w obliczu wyborów 1989 roku” 


6 czerwca 2014 r. – Rybnickie Centrum Kultury – wstęp wolny

 

 

Program

10.00 Otwarcie konferencji – Prezydent Miasta Rybnika Adam Fudali

Goście honorowi:
prof. Jerzy Buzek, prof. Ryszard Legutko

10.15–10.45 Przemówienia zaproszonych gości honorowych
10.45–11.05 dr Jarosław Neja (IPN Katowice) – Na drodze do wolności. Opozycja 1980-1989 w województwie katowickim
11.05–11.25 dr Adam Dziuba (IPN Katowice) – Kampania wyborcza i wybory z czerwca 1989 r. w województwie katowickim
11.25–11.45 dr Bogusław Tracz (IPN Katowice) – PZPR w województwie katowickim wobec wyborczej klęski
11.45–12.05 mgr Jakub Abrahamowicz – Wybory 1989 r. w narracji „Nowin”
12:05–12.30 Przerwa kawowa
12.30–12.45 Wręczenie nagród laureatom konkursów organizowanych z okazji 25. rocznicy wyborów 4 czerwca 1989 r.
12.45–13.05 dr Jan Olbrycht – Europejskie znaczenie zmian w Polsce w 1989 r.
13.05–13.25 Kazimierz Pogłódek – Działalność Rybnickiego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”
13.25 Podsumowanie konferencji

 

18.00
Wręczenie przez Prezydenta Miasta Rybnika nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

Koncert Filharmonii Rybnickiej z udziałem uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku z okazji 25-lecia wyborów 1989 r. –

 „Młodzi Soliści i Wielkie Dzieła”