Spotkanie z dr A.Różańskim

14/03/2014

 

Zapraszamy na spotkanie z dr Arturem Różańskim (Instytut Prahistorii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu) poświęcone wynikom badan archeologicznych które przeprowadzono w sierpniu 2013 roku, na wzgórzu na terenie obecnego parku miejskiego (przy ul. Gliwickiej), na miejscu dawnej nawy kościoła parafialnego Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Wyniki badań wraz z prezentacją multimedialną przedstawi prowadzący eksplorację dr Artur Różański z Instytutu Prahistorii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

 

 27 marca 2014. o godzinie 16.00 
w siedzibie Muzeum w Rybniku,
  Rynek 18.

  
Wstęp na spotkanie wolny.