Pomiędzy przeszłością a historią

03/01/2014

Historie kobiece... 

Wprowadzenie:
dr Hanna Krajewska (PAN Archiwum w Warszawie): Spuścizny archiwalne kobiet w Archiwum Polskiej Akademii Nauk

mgr Mateusz Sobeczko: Organizacja, działalność i zasób Polskiej Akademii Nauk Archiwum w Warszawie Oddział w Katowicach. „Charta constat immortalitas hominum” na przykładzie spuścizny archiwalnej chemiczki Józefy Wąsowskiej


 

 

Termin i miejsce: 15 stycznia 2013 r., godz. 13.30
Wydział Nauk Społecznych UŚ w Katowicach, ul. Bankowa 11
Sala Rady Wydziału