SUKCESY I PORAŻKI KOLEI W II RZECZYPOSPOLITEJ I OKRESIE PRL

02/01/2014

SUKCESY I PORAŻKI KOLEI W II RZECZYPOSPOLITEJ I OKRESIE PRL

  

  Konferencja odbędzie się ona 23 października 2014 r. w auli Rybnickiego Ośrodka Naukowo-Dydaktycznego Uniwersytetu  Ekonomicznego  w  Katowicach, ul. Rudzka 13, Rybnik.

Wstęp wolny 

Transmisja z obrad na muzealnym kanale YouTube: link 

 

Rozkład jazdy:

9.00 Rozpoczęcie obrad

Przejęcie – prowadzenie dr Michał Kapias

o. 9:15 p. 9.35 dr Dawid Keller (Muzeum w Rybniku) – Przejmowanie kolei przez władze polskie w latach 1918–1922

o. 9.38 p. 9.58 Bartosz Kruk (Instytut Pamięci Narodowej, Wrocław) – Kolej na Dolnym Śląsku w pierwszych latach po zakończeniu II wojny światowej

o. 10.01 p. 10.21 Jerzy Pawłowski (Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego, Bydgoszcz) – „Państwowe + prywatne + samorządowe = państwowe”. Przejęcie kolei przez państwo po II wojnie światowej na podstawie dokumentów w Archiwum Akt Nowych – zarys problemu

Dyskusja

Inwestycje – prowadzenie Jerzy Pawłowski

o. 10.41 p. 11.01 dr Mariusz W. Majewski (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków) – Programy rozbudowy linii kolejowych w Centralnym Okręgu Przemysłowym oraz Galicji Wschodniej 1936–1939

o. 11.04 p. 11.24 Adam Frużyński (Muzeum Górnictwa Węglowego, Zabrze) – Magistrala węglowa Śląsk - Gdynia oko na świat górnośląskiego przemysłu

Przemysł – prowadzenie Bartosz Kruk

o. 11.27 p. 11.47 dr Ariel Ciechański (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa) – Wybrana problematyka rozwoju i regresu sieci kolei przemysłowych w Polsce

o. 11.50 p. 12.10 dr hab. prof. UE Alojzy Czech (Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice) – Fabryki parowozów w Polsce międzywojennej i ich znaczenie dla nauk o zarządzaniu

Dyskusja i przerwa

Ludzie – prowadzenie dr Bogdan Kloch

o. 12.30 p. 12.50 dr Andrzej Synowiec (Uniwersytet Jagielloński, Kraków) – Z teki skarg i wniosków - Krakowskie Restauracje Dworcowe „Wars” w drugiej połowie lat siedemdziesiątych XX w.

o. 12.53 p. 13.13 dr Zbigniew Bereszyński (Opole) – Kolejarze na polskiej drodze do niepodległości. Dokonania „Solidarności” kolejarskiej w latach 1980–1989 ze szczególnym uwzględnieniem środowisk związkowych województwa opolskiego

Wojsko – prowadzenie dr Dawid Keller

o. 13.16 p. 13.36 prof. dr hab. Janusz Odziemkowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa) – Koleje polskie w wojnie z  Rosją bolszewicką

o. 13.39 p. 13.59 dr Ksawery Jasiak (Opole) – Losy  kolejarzy z wojskowej komendy ZWZ-AK, rejonu nr 3 (Częstochowa). Szkice do dziejów konspiracji niepodległościowej na węzłach kolejowych Karsznice – Radomsko  – Częstochowa w latach 1940–1946

14.02 Dyskusja i podsumowanie konferencji