Wyznania religijne w Rybniku i powiecie rybnickim - zaproszenie

02/01/2014

Wyznania religijne w Rybniku i powiecie rybnickim w XIX i XX wieku

Konferencja naukowa – Rybnik, 9 października 2014

Wstęp wolny 

Organizatorzy:
Muzeum w Rybniku
Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach
Zakład Teologii Patrystycznej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego

 

Program:

9.00 Powitanie uczestników, rozpoczęcie obrad
    dr Bogdan Kloch
    dr hab. Adam Dziurok
    ks. dr Henryk Olszar

Zagadnienia ogólne
9.15 Janusz Oszytko (Opole) – Rekonstrukcja rozmieszczenia ludności  katolickiej, ewangelickiej i żydowskiej w powiecie rybnickim w drugiej połowie XIX w. na podstawie podręcznika topograficznego Górnego Śląska  autorstwa Felixa Triesta
9.30 dr Bogdan Kloch (Muzeum w Rybniku) - Rozważania nad strukturą pomocniczych sakralnych obiektów katolickiego kultu religijnego w powiecie rybnickim w końcu XIX i początkach XX w. w świetle ówczesnych drukowanych schematyzmów diecezji wrocławskiej

Religijność
9.45 Monika Witek  (Muzeum w Raciborzu, Pszów) - Wybrane aspekty śląskiej religijności na przykładzie kształtowania sanktuarium maryjnego w Pszowie
10.00 Patrycja  Magiera (Uniwersytet Wrocławski) - Sacrum w profanum, czyli wątki religijne w legendach i podaniach na temat miasta
10.15 Dyskusja

Duszpasterstwo
10.30 Małgorzata Płoszaj (Rybnik) - Rybniccy rabini
10.45 dr hab. Zbigniew Hojka (Uniwersytet Śląski Katowice)- Ksiądz Franciszek Styra (1882-1941) proboszcz w Mszanie
11.00 dr Dawid Keller (Muzeum w Rybniku, Pszów) - Powstanie nowych parafii katolickich w Rybniku w okresie międzywojennym
11.15 Zuzanna Pawlik (Rybnik) – Śpiewem służąc Bogu – rybnickie chóry do 1939 r.

11.30 Dyskusja i przerwa

12.00 Jakub Abrahamowicz (Rybnik) - Zarys dziejów Rybnickich Pieszych Pielgrzymek na Jasną Górę w latach 1945-2000
12.15 dr Elżbieta Bimler-Mackiewicz (Muzeum w Rybniku) – Duszpasterstwo Akademickie w Rybniku – trudne do ustalenia początki
12.30 dr Łucja Marek (IPN Katowice) – Potrzeba czy element polityki władz? Okoliczności powstania parafii polskokatolickiej w Chwałowicach
12.45 Anna Grabowska-Rogus (Muzeum w Rybniku) – Działalność kościołów i wyznań niekatolickich w Rybniku w okresie PRL i ich relacje z władzami komunistycznymi
13.00 ks. dr Henryk Olszar (Uniwersytet Śląski Katowice) - Rozwój sieci parafialnej w dekanacie gorzyckim
13.15 Piotr Hojka (Muzeum w Wodzisławiu Śląskim) - Historia wodzisławskiego kościoła św. Trójcy
13.30 Dyskusja i przerwa

Architektura sakralna
14.00 Sylwester Walczak (Rybnik) – Zabytkowe kościoły drewniane okolic Rybnika – nowa odsłona
14.15 dr Elżbieta Bimler-Mackiewicz (Muzeum w Rybniku) – Alfred Buchta – snycerz amator z Palowic
14.30 Jacek Kamiński (Rybnik) - O architekturze sakralnej Rybnika
14.45 dr hab. Adam Dziurok (IPN Katowice, UKSW Warszawa) – Budownictwo sakralne i kościelne na terenie Rybnika w okresie PRL

Relacje
15.00 Anna Zamarska (Rybnik) - Wolne Kościoły Chrześcijańskie w Rybniku

15.15 Dyskusja i zakończenie konferencji