Zeszyt Rybnicki 17

17/12/2013

 

Okładka ZR 17

Ukazał się 17 Zeszyt Rybnicki pt. „Z dziejów szkolnictwa w Rybniku”. 
Publikacja dostępna w Muzeum w Rybniku: link