V Jarmark Muzealny

24/05/2013

 

15 czerwca  2013 r. (sobota)  od 10.00 do 18.00 (patio muzealne)

Afisz

Prezentować się będzie grupa rekonstrukcyjna Kram Rudych /Katowice/ – wczesnośredniowieczne rzemiosła oraz warsztaty dla dzieci i młodzieży:
przędzenie za pomocą wrzeciona,
tkanie na krośnie pionowym ciężarkowym,
tkanie krajek, plecenie ozdobnych sznurów i pasów ( używane jako troczki do strojów, pasy, wykończenia, wstążki),
farbowanie naturalne barwnikami dostępnymi w sezonie i pozasezonowymi,
garncarstwo,
skórnictwo,
średniowieczne gotowanie (proste potrawy z dostępnych we wczesnych we wczesnym średniowieczu składników,
snycerstwo i rogownictwo,
tkanie igła (wczesnośredniowieczne dziewiarstwo),
szczytnik (wykonywanie tarcz),
filcowanie (dodatki do stroju, biżuteria) gręplowanie wełny.

Grupa składa się z 10 osób ubranych podczas pokazu w dawne stroje, każda z osób prezentuje jedno z rzemiosł.