Najstarsze dzieje Książenic

20/03/2013

Hisotria wsi i okolicy do końca XIV wieku.

Wydawnictwo poświęcone wsi Książenice i osadnictwu w okolicach Rybnika
w średniowieczu.

Zapraszamy na spotkania autorskie:

w Muzeum w Rybniku, Rynek 18,  04.04.2013 r., godz. 17:30

w Szkole Podstawowej w Książenicach, ul. ks. Pojdy 100,  11.04.2013 r., godz. 18:00.

Afisz