Żołnierze wyklęci

21/10/2017

Wystawa żołnierze wyklęci – została udpostępniona przez Instytut Pamięci Narodowej.
Ekspozycję przygotował Klub Gazety Polskiej w Rybniku, Związek Piłsudczyków oraz Muzeum w Rybniku.
Ekspozycja czynna do 5 maja 2013 r.