Z dziejów szkolnictwa w Rybniku

05/03/2013

Konferencja
„Z dziejów szkolnictwa w Rybniku”

Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich w Rybniku, ul. T.Kościuszki 41
21 marca 2013 r., godz 9:00

Wstęp wolny

Program:
9:00 – Powitanie, rozpoczęcie konferencji
9:15 – Dawid Keller – Królewskie (Pro-) Gimnazjum w Rybniku
9:35 – Bogdan Kloch – Elementarne szkolnictwo (katolickie) w Rybniku i jego okolicach w świetle urzędowych schematyzmów do wybuchu Wielkiej Wojny (1914 r.)
9:55 – Piotr Kuczera – Zarys dziejów szkoły rolniczej w Popielowie
10:15 – Adam Frużyński – Szkolenie zawodowe górników w kopalniach rybnickich do 1945 r.
10:35 – Dyskusja, przerwa
11:00 – Ewa Kulik – Nauczycielstwo w okresie międzywojennym w szkołach powszechnych
11:20 – Zbigniew Hojka, Sławomir Kaczor – Szkoła Handlowa Katowickiej Izby Handlowej w Rybniku 1928–1939. Geneza i funkcjonowanie
11:40 – Marcin Wieczorek – Pochodzenie społeczne uczniów niemieckiej szkoły mniejszościowej w Rybniku w latach 1922–1939 oraz jej baza materialna
12:00 – Dyskusja, przerwa
12:20 – Anna Grabowska-Rogus – Rozwój i struktura szkolnictwa zawodowego w Rybniku w latach 1945-1989
12:40 – Jakub Abrahamowicz – System na kartach sprawozdań rocznych rybnickich liceów w latach 1950–1965
13:00 – Podsumowanie konferencji.