Myć się czy wietrzyć – konkurs

28/01/2013

Konkurs został zakończony.

Wyniki:

1.  Alexander Gościniak z wnuczką Rebeką Kleefeld
2. Lidia Szymiczek
3. Adam Szymiczek
4. Andrzej Styrnol
5. Maria Zawadzka
6. Gerard Zawadzki
7. Paweł Pietrasik


Zgadnij co przedstawia fotografia poniżej
i przyślij odpowiedź: konkurs@muzeum.rybnik.pl 

______ 

Eksponat konkursowy nr 5.

Eksponat nr 5 

Eksponat konkursowy nr 4. 

 Eksponat nr 4.

_______ 

Eksponat konkursowy nr 3. 

 Eksponat nr 3.

_______


Eksponat konkursowy nr 2.

Eksponat 2
________


Eksponat konkursowy nr 1.

Eksponat 1 
________

REGULAMIN KONKURSU  „MYĆ SIĘ CZY WIETRZYĆ” 

§1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Konkurs jest organizowany pod nazwą „Myć się czy wietrzyć” i jest zwany dalej: „Konkursem”.

2. Organizatorem konkursu jest Muzeum w Rybniku, Rynek 18, 44-200 Rybnik, Dział Dokumentacji, Edukacji i Promocji,

3. Fundatorem nagród jest:
- Muzeum w Rybniku,
- Zarząd Oddziału PTTK w Rybniku

4. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na stronie www.muzeum.rybnik.pl w dniach od 28 stycznia 2013 r. do 12 maja 2013 r.

§ 2.

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna, bez ograniczenia wiekowego oraz miejsca zamieszkania.

2. W imieniu osób niepełnoletnich mogą występować ich opiekunowie.

3. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Muzeum w Rybniku ich rodziny oraz osoby związane z tą instytucja (stażyści, praktykanci, byli lub obecni). 

§3.

OPIS KONKURSU

1. Na stronie internetowej www.muzeum.rybnik.pl od stycznia do maja włącznie raz w miesiącu pod hasłem „Myć się czy wietrzyć – konkurs”,  publikować będziemy jedno zdjęcie przedmiotu muzealnego związanego z higieną osobistą człowieka lub utrzymaniem czystości wokół niego. Zadaniem uczestnika konkursu będzie podanie nazwy (polskiej lub gwarowej) przedmiotu oraz krótkiego opisu do czego dany przedmiot służy. Wygrywa osoba, która nadeśle najwięcej prawidłowych odpowiedzi w najszybszym czasie. Wszystkie prezentowane eksponaty znajdują się na naszych wystawach.

2. Odpowiedzi przyjmujemy na adres e-mailowy: konkurs@muzeum.rybnik.pl do12 maja 2013 r. do godz. 24. 

3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, Organizator powołuje specjalną komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.

4. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną na wskazany przez niego w trakcie Konkursu adres e-mail do 15 maja 2013 r.

5. Nagrody dla zwycięzców wręczone zostaną podczas wernisażu wystawy „Myć się czy wietrzyć” 17 maja 2013 r. o godz.18.00 w trakcie „Nocy muzeów” w Muzeum w Rybniku, Rynek 18.

§ 4.

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj. imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej, nr telefonu kontaktowego.

2. Przystępując do konkursu i akceptując niniejszy regulamin uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszego konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.

§ 5.

NAGRODY

Nagrodami w konkursie są:

- karnet na basen

- spacer nocą po Rybniku z profesjonalnym przewodnikiem

- książka Małgorzaty Sokołowskiej „Myć się czy wietrzyć” z dedykacją

- nagrody niespodzianki przygotowane przez organizatorów konkursu

Partnerzy: Patronat medialny:

 PTTK   PTTK  
      Radio 90