Zeszyt Rybnicki 14

22/01/2013

Żydzi na Górnym Śląsku w XIX i XX wieku – najnowsza publikacja Muzeum w Rybniku, w ramach Zeszytów rybnickich. Książka przygotowana we współpracy z Instytutem Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zeszyt zawiera najciekawsze referaty wygłoszone podczas ubiegłorocznej konferencji naukowej pod tym samym tytułem. Na ponad 700 stronach możemy poznać szereg aspektów obecności i działalności społeczności żydowskiej na Górnym Śląsku i jej wpływ na rozwój regionu.
Dostępna w cenie 60 zł
 
Zamówienia: muzeum@muzeum.rybnik.pl tel./fax 32 43 27 463

Okładka