Zrozumieć Śląsk

21/01/2019

Zapraszamy do nabycia tomu „Zrozumieć Śląsk
po redakcją Bogdana Klocha i Dawida Kellera
Wydawnictwo zawiera teksty wygłoszone w trakcie spotkań i konferencji organizowanych przez Muzeum w Rybniku oraz Stowarzyszenie Humanistyczne: Europa, Śląsk, Świat Najmniejszy

Spis treści: link 

Wydawnictwa: link

Okładka