Oni decydowali na Górnym Śląsku w XX w. – konferencja

21/11/2012

Konferencja Oni decydowali na Górnym Śląsku w XX wieku

3 grudnia 2012 roku w sali audytoryjnej Parnassos gmachu głównego Biblioteki Śląskiej w Katowicach odbędzie się konferencja naukowa pt. „Oni decydowali na Górnym Śląsku w XX wieku”. Konferencja rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie podzielona na cztery panele tematyczne, które przybliżą sylwetki osób mających decydujący wpływ na losy Górnoślązaków i Górnego Śląska w XX wieku.
Konferencja została zorganizowana przy współpracy Stowarzyszenia Humanistycznego Europa, Śląsk Świat Najmniejszy, Archiwum Państwowego w Katowicach, Instytutu Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej w Katowicach. Muzeum w Rybniku jest partnerem konferencji.

Program:

9.00–9.15 Otwarcie konferencji
Panel I
Moderator: mgr Mirosław Węcki
9.15–9.35 dr Jan Lewandowski: Korfanty wobec autonomii
9.35–9.55 dr hab. Krzysztof Nowak: Bez kompleksów. Miejsce Śląska w II RP w myśli politycznej wojewody Michała Grażyńskiego
9.55–10.15 mgr Matthias Lempart: Hans Lukaschek: burmistrz Rybnika i Zabrza, działacz plebiscytowy i nadprezydent prowincji górnośląskiej
10.15–10.30 Dyskusja
10.30–10.45 Przerwa

Panel II
Moderator: dr Dawid Keller
10.45–11.05 dr Mirosław Sikora: Kogo wysiedlać? Kogo osiedlać? Administracja Josefa Wagnera wobec ziem polskich wcielonych do prowincji śląskiej
11.05–11.25 mgr Mirosław Węcki: Fritz Bracht: człowiek, który kierował akcją folkslisty na Górnym Śląsku (1941–1945)
11.25–11.45 mgr Janusz Mokrosz: Aleksander Zawadzki – między „antyniemieckością” a „repolonizacją”. Dylematy narodowościowe pierwszego komunistycznego wojewody śląskiego  
11.45–12.05 mgr Bogusław Tracz: Między sanacją a komunizmem – polityczne uwarunkowania urzędniczej kariery Jerzego Ziętka
12.05–12.20 Dyskusja
12.20–13.00 Przerwa obiadowa

Panel III
Moderator: mgr Anna Kubica
13.00–13.20 dr Piotr Sput: Prałat Carl Ulitzka – duchowny, polityk, „niekoronowany król” Górnego Śląska
13.20–13.40 mgr Sabina Uliarczyk: Stanisław Adamski – przewodnik duchowy czy polityczny?
13.40–14.00 mgr Mateusz Sobeczko: Kościół, człowiek, praca. Postawa biskupa Herberta Bednorza wobec najważniejszych spraw diecezji katowickiej
14.00–14.15 Dyskusja
14:15–14:30 Przerwa

Panel IV
Moderator: mgr Janusz Mokrosz
14.30–14.50 mgr Przemysław Snoch: Edward Gierek wobec Górnego Śląska i jego mieszkańców w latach 1954-1970
14.50–15.10 dr Michał Smolorz: Zdzisław Grudzień – śląsko-zagłębiowski „Cysorz”
15.10–15.30 dr Jakub Kazimierski: W walce z „Solidarnością”. Andrzej Żabiński, I sekretarz KW PZPR w Katowicach 1980–1982
15.30–15.50 mgr Łukasz Gądzik, mgr Piotr Rygus: Generał Roman Paszkowski – postawa polityczna wojewody katowickiego wobec wydarzeń stanu wojennego
15.50–16.05 Dyskusja