Znacznie kolei dla dziejów Polski.

11/10/2012

Muzeum w Rybniku wydało książkę zawierającą większość tekstów wystąpień prezentowanych podczas konferencji „W służbie społeczeństwa. Znaczenie kolei dla dziejów Polski”, która odbyła się w październiku 2011 r. w Rybniku.

 Wydawnictwa: link