Konkurs na kartkę bożonarodzeniową

09/10/2012

 PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI KONKURSOWEJ
„KONKURS NA KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ DLA DZIECI W WIEKU SZKOLNYM I PRZEDSZKOLNYM”

 Muzeum w Rybniku było organizatorem „Konkursu na kartkę bożonarodzeniową”, skierowanego do dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym. Konkurs trwał od 15 października 2012 do 23 listopada 2012.
     
      W ramach konkursu zgłoszono 339 prac, w tym:
* W grupie dzieci przedszkolnych – 66 prac
* W grupie dzieci szkolnych I-III – 182 prace
* W grupie dzieci szkolnych IV-VI – 86 prac.

      Z powodów niespełnienia wymogów określonych w regulaminie (wiek uczestników, format zgłoszonej pracy, brak godła), do udziału w konkursie nie dopuszczono 5 prac. 
     
      27 listopada odbyło się posiedzenie komisji konkursowej w składzie:
* Marta Paszko
* Dawid Keller
* Joanna Klimsza
* Jakub Abrahamowicz

      Komisja oceniała pracę według kryteriów określonych w regulaminie konkursu (pomysł, oryginalność, wykonanie, estetykę, treść, samodzielność), wybierając zwycięskie i wyróżnione prace w trzech (wymienionych już) kategoriach wiekowych.
     
      W kategorii „Dzieci przedszkolne” komisja przyznała następujące nagrody:
* I miejsce dla Anny Grabowskiej
* II miejsce dla Natalii Vogel
* III miejsce dla Marysi Pachoł
* Wyróżnienie dla Teresy Cofalik
* Wyróżnienie dla Lilianny Matuszek
* Wyróżnienie dla Miłosza Mościckiego
* Wyróżnienie dla Julii Mościckiej
* Wyróżnienie specjalne dla Olafa Kasprzyka

W kategorii „Dzieci z klas I-III” komisja przyznała:
* II miejsce dla Jacka Kucharczaka
* II miejsce dla Igi Borowskiej
* III miejsce dla Alicji Fila
* Wyróżnienie dla Karoliny Chłodek
* Wyróżnienie dla Małgorzaty Padoł
* Wyróżnienie dla Emilii Sierny
W tej kategorii I miejsce nie przyznano

W kategorii „Dzieci z klas IV-VI”, komisja przyznała:
* I miejsce dla Agnieszki Niemczyk
* II miejsce dla Magdaleny Zmorek
* III miejsce dla Wiktorii Siedleckiej
* Wyróżnienie dla Marty Żuchowskiej
* Wyróżnienie dla Marceliny Owczorz
* Wyróżnienie dla Edyty Katryniok
* Wyróżnienie dla Bartosza Niewelta
      

Protokół sporządzono dnia 27 listopada 2012 r.

_________

W związku z nadchodzącymi  Świętami Bożego Narodzenia Muzeum w Rybniku pragnie zaprosić dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym (klasy 1–6 szkoły podstawowej), do wzięcia udziału w konkursie na Kartkę Bożonarodzeniową.
Prace konkursowe można składać w siedzibie Muzeum w Rybniku, Rynek18, w terminie od 15 października do 23 listopada 2012 roku.


Regulamin konkursu

Organizatorem konkursu jest Muzeum w Rybniku, Dział Historii i Kultury Regionu.
Celem konkursu jest umożliwienie dzieciom zaprezentowania swojego talentu.
Tematem konkursu są kartki bożonarodzeniowe.
Konkurs będzie trwał od 15 października do 23 listopada 2012r.

1) Format prac: kartki nadające się do wysłania w kopercie, pojedyncze lub składane (maksymalnie A5).
2) Techniki plastyczne dowolne (malowanie, wyklejanie, wydrapywanie, formy graficzne, techniki mieszane itp.).
3) Jury oceni: pomysł, oryginalność, wykonanie, estetykę, treść oraz samodzielność.
4) Każdy uczestnik indywidualny może złożyć  maksymalnie  1 pracę.
5) Do konkursu zapraszamy dzieci w trzech grupach wiekowych:
   Grupa A: Przedszkolaki
   Grupa B: klasy 1 – 3 szkoły podstawowej
   Grupa C: klasy 4 – 6 szkoły podstawowej.
6) Prace przyjmujemy w Muzeum w Rybniku, Rynek 18, tel. 32 4327466 do 23 listopada 2012 r.
7) Do pracy opatrzonej godłem, należy dołączyć zamkniętą kopertę z tym samym godłem zawierającą:
 imię i nazwisko autora, wiek lub klasę, nazwę szkoły, przedszkola lub placówki, w której praca została wykonana lub adres domowy, nazwisko opiekuna i telefon kontaktowy.
Osoby odpowiedzialne za odbiór prac: Marta Paszko, Aleksandra Borowska.
8) Oceny prac dokona jury składające się z 4 pracowników Muzeum w Rybniku.
9) Wręczenie nagród oraz prezentacja najlepszych prac odbędzie się 30 listopada w Muzeum w Rybniku
10) Biorąc udział w konkursie uczestnicy wyrażają zgodę do nieodpłatnego publikowania nadesłanych przez siebie kartek świątecznych w formie cyfrowej i drukowanej przez organizatorów konkursu.
11) Organizatorzy konkursu nie zwracają nadesłanych prac, stają się one własnością Muzeum.
12) Nagrody przyznawane będą w trzech kategoriach wiekowych:
   - dzieci w wieku przedszkolnym
   - dzieci w wieku wczesnoszkolnym (klasy 1 – 3)
   - dzieci z klas 4 – 6.
Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień za oryginalne projekty.

Partnerzy akcji: Urząd Miasta Rybnika, Księgarnia „Orbita”, Księgarnia  „Sowa”, „Empik”, „Kubuś”, „Szkolak”