Rybniccy Żydzi

18/01/2019

Zapraszamy do zwiedzenia wystawy oraz na lekcje muzealne związane
z tematyką wystawy.

O wystawie: link                                    Lekcje muzealne – zasady rezerwacji: link

Afisz