• Wystawy stałe
  • Wystawy czasowe
  • Archiwum wystaw
  • Wystawy do wypożyczenia
  • RYFAMA - wystawa

    Wystawa części fotografii przekazanych z Rybnickiej Fabryki Maszyn -  ilustrujących historię tego zasłużonego zakładu.

    Fotografia - brama wjazdowa RYFAMY

    Foto - fragment budynków RYFAMY