• Godziny otwarcia
 • Cennik wstępu
 • Lekcje, warsztaty
 • Regulamin zwiedzania
 • Regulamin zwiedzania

  1. Zwiedzanie Muzeum jest możliwe jedynie pod opieką pracownika merytorycznego Muzeum lub opiekuna ekspozycji muzealnych.
  2. Osoba przebywająca na terenie Muzeum powinna posiadać aktualny bilet wstępu lub plakietkę z napisem "gość" uzyskaną na portierni.
  3. Osoby znajdujące się w budynku Muzeum powinny bezwzględnie podporządkować się poleceniom pracowników Muzeum i służby ochrony.
  4. Opłaty:
   1.  wstęp ulgowy do Muzeum przysługuje za okazaniem stosownych dokumentów:
    • uczniom szkół podstawowych, gimnazjów, średnich, szkół wyższych, licencjackich,
    • emerytom i rencistom,
    • posiadaczom kart "EURO<26"'
   2.  wstęp bezpłatny do Muzeum przysługuje za okazaniem stosownych dokumentów:
    • osobom odznaczonym "Orderem Orła Białego" lub "Orderem Zasługi dla Rzeczypospolitej Polskiej", odznaką honorową "Zasłużony dla Kultury Polskiej", "Zasłużony Działacz Kultury", "Za opiekę nad zabytkami",
    • pracownikom muzeów w kraju i za granicą, 
    • członkom Międzynarodowej Rady Muzeów /ICOM/ i Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków /ICOMOS/,
    • dzieciom w wieku przedszkolnym,
    • osobom niepełnosprawnym fizycznie lub umysłowo i ich opiekunom,
    • pensjonariuszom domów pomocy społecznej i ich opiekunom,
    • nauczycielom będącym opiekunami grupy zwiedzającej Muzeum,
    • beneficjenci programu "Duża Rodzina",
    • osobom które ukończyły 75 rok życia,
    • wszystkim osobom w soboty i niedziele.
   3.  bilet grupowy przysługuje grupom zorganizowanym liczącym co najmniej 5 osób. Grupa nie może liczyć więcej niż 25 osób.
  5. Opiekun wycieczki odpowiedzialny jest za zachowanie i dyscyplinę swoich podopiecznych.
  6. Zezwala się na fotografowanie oraz filmowanie, bez użycia lamp błyskowych, na salach wystawowych, z zachowaniem bezpieczeństwa zwiedzających i eksponatów.
  7. Zwiedzający zobowiązani są do pozostawienia w szatni okryć wierzchnich oraz bagażu podręcznego.
  8. Na terenie Muzeum zabrania się:
   • jedzenia i picia,
   • wnoszenia broni palnej i ostrych przedmiotów,
   • palenia tytoniu,
   • używania telefonów komórkowych,
   • zwiedzania po spożyciu alkoholu lub narkotyków,
   • dotykania eksponatów i elementów wystroju wnętrz,
   • wprowadzania i wnoszenia zwierząt (za wyjątkiem psa przewodnika),
   • hałaśliwego zachowania się i biegania.
  9.  W trakcie zwiedzania Muzeum należy stosować się do poleceń pracowników Muzeum oraz służby ochrony.
  10.  Godziny otwarcia wystaw:
   • wtorki, czwartki, piątki: 9.00 – 15.00
   • środy: 9.00 – 18.00
   • soboty: 9.00 – 14.00 (IX-VI), 11.00-16.00 (VII-VIII)
   • niedziele: 11.00 – 14.00 (IX-VI), 11.00-16.00 (VII-VIII)
   • święta, poniedziałki i dni poświąteczne: Muzeum nieczynne dla zwiedzających,
   • ostatni zwiedzający mogą wejść do Muzeum na 45 min. przed jego zamknięciem.
  11.  Pracownik Muzeum ma prawo odmówić wpuszczenia do Muzeum grupę niezgłoszoną.
  12.  Wnioski i skargi przyjmuje Dyrektor Muzeum: w poniedziałki w godz. 14.00 - 15.30 oraz we wtorki w godz. 11.00 - 12.00.